Miljøprojekt, 171, 1991

Design af affaldsbeholdere

17-05-1991Projektet opstiller en tværgående analysemetode, som inddrager væsentlige aspekter, der bør tages hensyn til, når der skal vælges udstyr til indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer fra private husstande. Projektet beskriver endvidere nuværende forhold og fremadrettede tendenser ved indsamling fra private husstande.Læs publikation