NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A17, 1991

Analyse af jordvands sammensætning - metodesammenligning

13-05-1991Analyser af NO3-N, NH4-N, PO4-P, Tot-P, K, Cl og SO4 i jordvand udtaget efter forskellige metoder er sammenlignet. Minilysimetre har i de fleste tilfælde vist resultater, der afviger fra de øvrige metoder. For NO3-N har der i de fleste tilfælde været god overensstemmelse mellem de øvrige metoder. Keramiske sugeceller adsorberer NH4-N, PO4-P, Tot-P og K. For K har der været rimelig overensstemmelse, bortset fra keramiske sugeceller. For NH4-N, PO4-P og Tot-P synes der at være betydelige metodeproblemer.Læs publikation