Miljøprojekt, 169, 1991

Renere teknologi i den grafiske branche

06-06-1991Formålet med projektet har været at afdække forureningskilderne fra alle forekommende processer og arbejdsgange i forbindelse med dybtryk og offsettryk, samt at komme med forslag til renere teknologiske processer inden for brancherne. En katalog over kemikaliebesparelses- og substitutionsmuligheder inden for de behandlede trykteknikker fremlægges.Læs publikation