Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1991

Olie- og kemikalieaffald

06-06-1991Vejledningen skal lette myndighedernes anvendelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald. De enkelte paragraffer i bekendtgørelsen gennemgås nærmere med særlig vægt lagt på ændrede regler samt forhold, som Miljøstyrelsen har erfaring for kan volde problemer lokalt. Som eksempler kan nævnes: emballering og transport af olie- og kemikalieaffald, anmeldelse og fritagelse for benyttelsespligten samt krav til kommunale indsamlingsordninger.Læs publikation