Miljøprojekt, 168, 1991

Miljømæssig vurdering af mælkeemballage

06-06-1991

Ved et forsøg med plastreturflasker til mælk er gennemført en miljømæssig vurdering af returflasker af polycarbonat og af papkartonemballage til mælk. Råvare- og energiforbrug samt udledninger til vand, luft og jord er vurderet for hver fase i de 2 emballagers livscyklus: Råvareproduktion, emballageproduktion, anvendelse, genanvendelse og affaldsbortskaffelse samt transport mellem faserne. Emballagemængden til 1 års mælkeforbrug (500 mio. liter) er vurderet og sammenlignet.

Læs publikation