Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1991

Genanvendelsesrådets årsberetning 1990

26-06-1991Genanvendelsesrådet har i 1990 behandlet 392 ansøgninger om tilskud til genanvendelses- og 128 til renere teknologiprojekter. Ca. 84,2 mio kr. er bevilget til 314 genanvendelses- og ca. 61,5 mio kr. til 68 renere teknologi-projekter. Projekterne omfatter undersøgelses-, udviklings- og informationsprojekter, etablering af indsamlingsordninger og oparbejdningsanlæg samt projekter inden for levnedsmiddel-, jern- og metal- og plastindustrien. I beretningen findes datablade over projekter afsluttet i 1990.Læs publikation