NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A22, 1991

Atmosfærisk NOx, reaktionsprodukter og total N-deposition

11-06-1991Ved hjælp af en atmosfærisk transportmodel er depositionen af summen af kvælstofoxider og reaktionsprodukter, NOy, beregnet for Danmark og tilgrænsende havområder. Total NOy-deposition er for landområder beregnet til 700 kg N pr km2, for Kattegat til 550 kg N pr km2 om året. Ca. 20 % af den totale NOy-deposition til Danmark og Kattegat er forårsaget af danske kilder. Total kvælstofdeposition fra kvælstofoxider og ammoniak og deres reaktionsprodukter er til landområderne 2000 kg N km2, til Kattegat 1000 kg N km2 om året.Læs publikation