Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Genanvendelsesrådets årsberetning 1990

  Publiceret 26-06-1991

  Genanvendelsesrådet har i 1990 behandlet 392 ansøgninger om tilskud til genanvendelses- og 128 til renere teknologiprojekter. Ca. 84,2 mio kr

 • Atmosfærisk NOx, reaktionsprodukter og total N-deposition

  Publiceret 11-06-1991

  Ved hjælp af en atmosfærisk transportmodel er depositionen af summen af kvælstofoxider og reaktionsprodukter, NOy, beregnet for Danmark og tilgrænsend

 • Renere teknologi i den grafiske branche

  Publiceret 06-06-1991

  Formålet med projektet har været at afdække forureningskilderne fra alle forekommende processer og arbejdsgange i forbindelse med dybtryk og offsettry

 • Olie- og kemikalieaffald

  Publiceret 06-06-1991

  Vejledningen skal lette myndighedernes anvendelse af bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald

 • Miljømæssig vurdering af mælkeemballage

  Publiceret 06-06-1991

  Ved et forsøg med plastreturflasker til mælk er gennemført en miljømæssig vurdering af returflasker af polycarbonat og af papkartonemballage til mælk

Søg i arkivet