Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 18, 1991

Integreret styring af afløbssystem og renseanlæg i Tårnby

19-07-1991

Afløbssystemet i Tårnby er anvendt til undersøgelse af, hvad der kan opnås ved integreret styring af afstrømning i afløbssystemet og tilløbet til renseanlægget. Formålet med styring er dels at mindske antallet af kælderoversvømmelser dels at reducere regnvandsbetingede udledninger fra afløbssystem og renseanlæg. På grundlag heraf er skitseret en række indgreb til forbedring af afløbssystemet og renseanlægget. Ved integreret styring kan opnås betydelig reduktion af den samlede udledte forurening.

Læs publikation