Miljøprojekt, 173, 1991

Fyring med halm - en metode til renere forbrænding

26-07-1991Det har vist sig mulgt at ombygge gårdanlæg for fyring med hele halmballer, således at røgens sædvanlige indhold af kulilte, ildelugtende gasser og sod praktisk talt er forsvundet. I rapporten gives anvisning på, hvordan ombygningerne kan udføres, og hvad det koster.Læs publikation