Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1990, 1991

Vandmiljø-90

27-01-1991Vandmiljøet har i de sidste årtier været udsat for en betydelig stigning i belastningen med næringssalte. Resultatet har været forringelse af grundvandskvaliteten, forøget algevækst i ferske og marine vandområder samt iltsvind og fiskedød. På grundlag af de seneste forsknings- og overvågningsresultater vises udviklingen i belastningen af næringssalte fra landbrug, industri, trafik og byer. Endvidere belyses de deraf følgende miljøændringer, som er konstateret i grundvand, vandløb, søer og marine områder.Læs publikation