NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C10, 1991

Vandløbsmodeller - biologisk struktur og stofomsætning

09-01-1991

I projektet er udviklet empiriske og kausal/dynamiske vandløbsmodeller. De beskriver årstidsvariationen i vandtemperaturen, vandets strømhastighed, grødens og de bundlevende algers biomasse samt akkumulering af organisk stof på bunden af mindre vandløb som funktion af styrende faktorer: Lufttemperatur, solindstråling, vandføring, vanddybde og koncentration af fosfor og organisk stof i vandløbet. Brug af biologiske strukturmodeller kræver også kendskab til startværdi for den pågældende strukturkomponent.

Læs publikation