Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 11, 1991

Udledning af industrispildevand til renseanlæg

30-01-1991Formålet med projektet har været at vurdere strategier for samarbejde mellem kommuner og industri i forbindelse med udbygningen af kommunale og industrielle renseanlæg. Det er vurderet, hvordan regler for særbidrag kan udformes, således at der opnås den samfundsøkonomisk billigste rensning af spildevandet. Projektet er udarbejdet med Holstebro kommune som case study. Som bilag er trykt lov nr. 863 af 23. december 1987 om betalingsregler for spildevandsanlæg og Miljøstyrelsens vejledning af 30. juni 1988 om udformning af betalingsregler for spildevandsanlæg.Læs publikation