Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/1991

Transportmodel for næringssalte i ferskvandssystemer

01-01-1991

Modelopbygning; Hydraulisk modelbeskrivelse; PROCESBESKRIVELSER; Inddelig af vandløb og søer; Transport og tilbageholdelse af organisk stof; Transport og tilbageholdelse af kvælstof; Transport og tilbageholdelse af fosfor; AFPRØVNING AF VANDLØBSMODEL - RABIS BÆK; Hydrodynamisk grundlag; Vandkemiske værdier; Vegetationsbiomasse (BC); Organisk stof på bunden (OBC)

Læs publikation