Spildevandsrensning i rodzoneanlæg

31-01-1991

I rapporten kortlægges driftsresultater og status for danske rodzoneanlæg. Rapporten indeholder desuden en række undersøgelsesresultater, dels udført med henblik på en nøjere beskrivelse af rodzoneanlægs funktion, dels udført som eksperimentelt arbejde for at opnå øget indsigt i de vigtigste renseprocesser i rodzoneanlæg. Endelig rummer rapporten konklusioner og rekommandationer, der i praksis kan anvendes i forbindelse med videreudvikling og dimensionering af plantebaserede renseanlæg.

Læs publikation