Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/1991

Renere teknologi i tekstil- og beklædningsindustrien

01-01-1991Gennemgang af danske projektarbejder : Spildevand - arbejdsmiljø - energi - produktionsspild - proces- og maskinteknologisk udvikling; BRANCHEBESKRIVELSE; Organisationsforhold; Udviklingstendenser; BESKRIVELSE AF BRANCHERNES SEKTORER; Spinderier; Strikkerier; Væverier; Tæppefabrikker; Nonwovenfabrikker; Farverier, trykkerier og efterbehandlingsvirksomheder; Syende industri; EKSEMPLER PÅ PROCESFORLØB PÅ FARVERIER; GENNEMGANG AF FAGLITTERATUR; Spildstrømme : spildevand - afkastluft - produktionsaffald; Procesændringer : substitution - nye processer - procesoptimering - automatisering; SAMMENFATNING; Vådbehandlng; Holdninger til renere teknologi; Forslag til videreudvikling : mineralolier - formaldehydfrie krølægtimprægneringsmidler - andre substitutionsmuligheder - anvendelse af kontinueanlæg - alternative forbehandlingsmetoder - optimering af reaktivfarvning - rensning og genanvendelse af vand - videnhjemtagning og -opdateringLæs publikation