NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B15, 1991

Regional model for næringssalttransport og -omsætning

15-01-1991Der er udviklet en hydrologisk model baseret på Dansk Hydraulisk Instituts SHE-modelsystem til beregning af vand- og stoftransport på regionalt oplandsniveau. Modellen indeholder en 3-dimensional grundvandskomponent og en stoftransportmodel for den umættede og mættede zone. SHE er anvendt i kombination med DAISY-modellen til at simulere transporten og omsætningen af N-forbindelser fra tilførsel på marken til ånære områder i Karup Å- (445 km2) og Langvad Å- (178 km2) oplandene.Læs publikation