Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 26/1991

Reduktion af ammoniakfordampning fra kvæggylle ved tilsætning af syrer eller salte

01-01-1991

Gylles sammensætning og mikroflora; Bufferkapacitet i gylle; Ammoniakfordampning fra gylle

Læs publikation