Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 23/1991

Redegørelse om risikobetonede virksomheder. Sammenligning af risikoniveauer og sikkerhedsforanstaltninger for nogle industrianlæg

01-01-1991

Sikkerhedsforbedringer; Indvirkning af beredskab; Samfundsrisiko; Sammenligning med absolutte kriterier; Forudsætninger og usikkerhedsmomenter; UDVALGTE EMNER; Langtidsvirkninger af uheld; Risiko i industri og forretningsområder; Nærlægningsproblemet; Ekstreme vejrforhold; Indendørs - ophold og evakuering; METODER; Uheldstyper; Forstyrrelser og hyppigheder; Barrierer og deres pålidelighed; Gasudslip og gasspredning, brand og eksplosion; Befolkningseksponering; Beredskab og virkninger; Toksisk virkning; Vindroser; Analyseprocedure; Usikkerhedsmomenter; Præsentationsteknik; Fortolkning af isorisikokurver; INDIVIDUEL OPSUMMERING; Shell A/S Fredericia; Kuwait Oil; A/S Ammonia, Holbæk; A/S Ammonia, Nørre Sundby; Ny Nitrogen A/S Lyngs Odde; Kemira A/S Fredericia; BASF Kemi A/S; Esbjerg Kemi A/S; DS Industries Aps København; Kosan A/S Køge; BP Gas A/S Løgstør; SAMMENLIGNING MED UDENLANDSK STATISTIK

Læs publikation