Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 22/1991

Overlevelse af specifikke mikroorganismer i akvatiske miljøer

01-01-1991

Mikroorganismers tilpasning til akvatiske miljøer; Detektionsmetoder til påvisning af mikroorganismer i miljøet; Overlevelsesstudier med E. coli; Overlevelsesstudier med andre organismer; Overlevelse af naturlige bakteriepopulationer; MATERIALER OG METODER; Modelorganisme; Detektionsmetoder; Modeløkosystemer; Feltanalyser; RESULTATER; Feltforsøg i mesokosmos modeløkosystemer; Laboratorieforsøg i mikrokosmos modeløkosystemer; DISKUSSION; Modelorganismens overlevelse; Økosystemeffekter; Moniteringsstrategi

Læs publikation