Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 33/1991

Omdannelse af haloner

01-01-1991LITTERATURUNDERSØGELSE AF HALONERS KEMI; Metalorganiske reaktioner; Nukleofile reaktioner; FORSLAG TIL PRODUKTER FRA HALONERLæs publikation