Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 32/1991

Oliestrømning i jord og grundvand

01-01-1991FYSISK OG MATEMATISK BESKRIVELSE AF OLIESTRØMNING; Kvalitativ beskrivelse; Kapillarkræfter; Relativ permeabilitet; Komplette strømningsligninger; Forenklet strømningsbeskrivelse og parametrisering; EKSPERIMENTEL BESTEMMELSE AF HYDRAULISKE PARAMETRE; Bestemmelse af kapillartrykskurver; Bestemmelse af relativ permeabilitet for 2-fasesystemer med luft som ikke-fugtende fase; Bestemmelse af relativ permeabilitet for 2-fasesystemer bestående af væsker; NUMERISKE BEREGNINGER; Jordtypens betydning; Olietypens betydning; SIMPLE OG ANALYTISKE BEREGNINGSFORMLER; Maksimal nedsivningsdybde; Nedtrængning i grundvand; Maksimal udbredelse i kapillarzonen; Olielagets form; Udbredelseshastighed; Semianalytiske beregningsformler; Bilag: Tolkning af relative permeabilitetsdata efter Richards' metodeLæs publikation