NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B8, 1991

Nitratreduktionsprocesser i Rabis hedesletteaquifer

15-01-1991Nitratreduktionsproceser i Rabis bæk hedesletteaquifer er studeret på grundlag af grundvands- og sedimentkemiske undersøgelser. Det dominerende nitratreduktionsmiddel er sedimentets pyritindhold, mens organisk materiale, skønt til stede i betydeligt højere koncentrationer, spiller en kvantitativt underordnet rolle. Nitratreduktionsprocesserne er modelleret ved anvendelse af programmet PHREEQM.Læs publikation