NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B3, 1991

Nitratreduktion og organisk stof i grundvandsmagasiner

15-01-1991Undersøgelse af en række boreprofiler har vist, at reduktionskapaciteten især udgøres af organisk stof. Reduktionskapaciteten stiger markant ved overgangen fra den oxiderede til den reducerede zone. Laboratorieforsøg har vist, at nitratreduktionen er begrænset af tilgængeligheden af de reducerede stoffer. I forsøgene med jorder fra Rabis bæk kan nitratreduktionen tilskrives omsætning af organisk stof, medens den omsætning af reducerede svovlforbindelser, der er fundet ved feltmålinger, ikke kan påvises.Læs publikation