NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B4, 1991

Nitrat og fosfat i grundvand/drikkevand fra områder i Danmark

22-01-199120 danske grundvandsreservoirer er kortlagt med hensyn til nitrat og fosfat i grundvand og drikkevand. Det er tykkelsen af dæklag og dybden til reservoirerne samt den tekniske udformning af vandforsyningsanlæggene, der er afgørende for nitratkoncentrationens størrelse. Ingen af de undersøgte reservoirer er fundet uegnede til drikkevandsfremstilling. Grundvandets fosfatindhold er lavt og dårligt kendt. Grænseværdien for fosfat i drikkevand overskrides sjældent.Læs publikation