NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A12, 1991

NH3-fordampning fra gyllebeholdere

09-01-1991

Ammoniakfordampningen fra forsøgsgyllebeholdere indeholdende kvæggylle er målt i løbet af én vinterperiode og én sommerperiode. Forskellige behandlinger, d. v. s. lag af rapsolie, sphagnum, halm samt letklinker og flydende plastfolie reducerede ammoniaktabet med over 50 % i forhold til tabet fra omrørt gylle. Et naturligt flydelag reducerede tabet med 80 %. Såfremt et naturligt flydelag ikke dannes, kan der etableres et lag halm, det vil være en lige så effektiv barriere mod ammoniaktab.

Læs publikation