Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 25/1991

Monitering af agerlandets fugle 1990

01-01-1991FAKTORER AF BETYDNING FOR FUGLENES FOREKOMST; Arealanvendelsen; Udviklingen i pesticidforbruget; KONKLUSION; Status for agerlandets karakterfugle; Overvågningen af fuglebestandene i agerlandet; BILAG; Fortegnelse over optællingsområder 1990; Registreringsskema til pesticidoplysninger; Pesticid- og forbrugsdatabasernes indhold og opbygning; Populationssvingninger for ynglefugle 1990 : i rent agerland : i mindst 75 % agerland; Indeksværdier for fuglebestande i rent agerland 1976-1990Læs publikation