Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5/1991

Madraskompostering i Odense kommune

01-01-1991Madrasperioden; Mileperioden; Lagerperioden; Dimensionering af en madraskomposteringsplads; Maskin- og arbejdskraftbehov; Madraskompostering i Odense; Organisk industriaffald; Forsøg med samkompostering; Måleprogram; Resultater af procesmålinger : temperatur og madrashøjde - pH, tørstof, massefylde og ledningsværdi - næringsstoffer - tungmetaller - perkolat; DriftsundersøgelserLæs publikation