Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 40/1991

Lokal kompostering i etagebyggeri

01-01-1991

BEBYGGELSESFORHOLD AF BETYDNING FOR UDFORMNING AF HJEMMEKOMPOSTERINGSSYSTEMET; Fysisk udformning : affaldsskakte; Beboerforhold; Affalds- og kompostmængder; Relation mellem mængden af kompost, næringsstofindhold og grønne arealer; SYSTEMUDFORMNING; Indsamlingssystem for dagrenovation; Indsamling af affald fra fællesarealer og private haver; Ansvars- og arbejdsfordeling mellem beboere og ejendomsfunktionær/vicevært; INFORMATIONSAKTIVITETER; FORSØGSAKTIVITETER; BILAG; Uddrag af Lemvig kommunes informationsmateriale om hjemmekompostering; Illustreret informationsmateriale udarbejdet til Grantoften af Forskningscentret; Registreringsskemaer til forsøgsresultater; Spørgeskema

Læs publikation