NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A21, 1991

Landbrugets gødnings- og arealanvendelse i 1983 og 1989

31-01-1991Landbrugets areal- og gødningsanvendelse, husdyrhold m. v. er for henholdsvis 1983-84 og 1989 kortlagt i 7 mindre områder. Tilførte N-mængder i gødning er gennemsnitligt nær normerne, men der er store afvigelser for enkeltmarker. Afvigelserne er dog reduceret fra 1983-84 til 1989. Udbringningstider for husdyrgødning er ikke forbedret væsentligt trods forøgelse af opbevaringskapaciteten. Både N, P og K tilføres i betydeligt større mængder med indkøbte produkter end der bortledes med solgte produkter.Læs publikation