NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C8, 1991

Kvælstof og fosfor i havet

31-01-1991Undersøgelser af kvælstof- og fosfordynamik i frie vandmasser i det åbne Kattegat og i Vejle Fjord viste kvælstof som styrende faktor for primærproduktion og ammonium som væsentligste kvælstofkilde. Remineralisering i vandsøjlen medfører ammoniumbaseret produktion i Kattegat, og i sommerhalvåret er tilbageholdelse og genudnyttelse af næringssalte stor. I Vejle Fjord sker væsentlig næringssalttilførsel fra land og fra sedimentet, ensbetydende med en rumlig adskillelse af produktion og forbrug af næringssalte.Læs publikation