NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B16, 1991

Kortlægning af potentialet for nitratreduktion

31-01-1991Der er udviklet en metode til at fremstille regionale kort over jordlagenes nitratreduktionspotentiale. Kortet er udarbejdet på baggrund af de geologiske, hydrogeologiske og geokemiske forhold i et bakkeø-hedesletteområde i Vestjylland (Ulfborg). For at omsætte jordarternes nitratreduktionskapacitet til et kort i regional skala er en række temakort blevet fremstillet som grundlag.Læs publikation