Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 9, 1991

Kompostering af spildevandsslam med andet organisk affald

16-01-1991Rapporten beskriver dels en metode til hygiejnisering af spildevandsslam ved kompostering med et kulstofholdigt materiale, dels krav til og funktion af maskiner og udstyr som indgår i komposteringsanlægget. Med henblik på at anvende organisk affald som tilslagsmateriale ved slamkompostering er der gennemført en række forsøg med iblanding af savsmuld, findelt haveaffald, halm og papiraffald.Læs publikation