Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 29/1991

Komposterbart husholdningsaffald

01-01-1991Forsøgsdesign; METODER; Prøveudtagning til mikrobiologiske undersøgelser; Dyrkning af mikroorganismer; Totaltælling; Endotoksinanalyse; Gasmålinger; Målinger af pH og temperatur; RESULTATER; Perkolat; Luftprøver; Gasser; Håndteringsforsøg; DISKUSSION; Mikrobiologiske undersøgelser af perkolat; Mikrobiologiske undersøgelser af luft over affald; Målinger af gasser over affald; Mikrobiologiske luftmålinger ved håndteringsforsøg; Vurdering af risikofaktorerLæs publikation