NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B10, 1991

Geokemiske processer i et grundvandsmagasin

16-01-1991Fladerne Bæks opland er et intensivt landbrugsområde, men trods dette er bækkens nitratindhold lavt. Af en udvaskning på 120 kg N/ha pr år er afstrømningen med bækken kun 3 kg N/ha pr år. Forsøg med sediment fra grundvandsreservoiret viser da også en meget høj bakteriel nitratreduktion ved en iltning af pyrit og brunkul. Derfor bliver vandet i bækken surt og har et højt jernindhold. I de øverste 12 meter af reservoiret findes en reduktionskapacitet svarende til ca. 80000 kg NO3-N/ha.Læs publikation