Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 27/1991

Genanvendelse af chromateringsbade til zink og aluminium

01-01-1991

CHROMATERINGSBADE - TYPER OG MÆNGDER; Chromatering af zink; Kemikalieforbrug og badudskiftning ved chromatering af zink; Chromatering af aluminium; Kemikalieforbrug og badudskiftning ved chromatering af aluminium; ELEKTRODIALYSE; Litteratursøgning; Teori; Leverandøroplysninger; DIMENSIONERING OG ØKONOMI; Dimensionering; Økonomiske sammenligninger og beregninger

Læs publikation