Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/1991

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i kommunerne i Århus amt

01-01-1991Regelstyring : status for regulering af bortskaffelse af affald fra bygge- og anlægsaktiviteter; Materialekategorier; Frembragte mængder; Materialesammensætning; Kildesorteringsmuligheder; OPARBEJDNINGSPLADSER; Oparbejdningspladsens funktion; Indretning; Arealbehov og lokalisering; Modtagekontrol; Bemanding; Drejebog for etablering og indretning af en oparbejdningsplads; Afsætning af nedknuste brokker; AFFALDSREGULATIV OG AFFALDSDEKLARATION; Virkemidlerne; Vurdering af regelstyringens effektivitet; FREMTIDIGE SAGSFORLØB; Skitse til en målrettet kommunal info-indsatsLæs publikation