Forsøg med "grønne" kompostprodukter i Danmark 1990

01-01-1991Status for 1990; FORSØG UNDER PROGRAMMET; Landskontoret for Planteavl; Statens Planteavlsforsøg, Askov; Statens Planteavlsforsøg, Foulum; Frederiksborg Amt; Skov- og Naturstyrelsen; Parkteknisk Institut; Danske Haveselskaber; Statens Planteavlsforsøg, Planteværnscentret; Plantedirektoratet; FORSØG UDEN FOR PROGRAMMET; Statens Planteavlsforsøg, Årslev; Kgl. Veterinær- og LandbohøjskoleLæs publikation