Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/1991

Forprojekt til udvikling af gylleseparationsanlæg

01-01-1991Udviklingen i svineproduktion og gyllemængder; Gylleseparation; DANSKE PROJEKTER OG UNDERSØGELSER; Mekanisk separation; Kemisk fældning med benthonit; HYDROMIX-anlægget; RO-behandling af gylle fra biogasanlæg; UDENLANDSKE PROJEKTER; AFGRÆNSNING AF LABORATORIEFORSØG; Valg af separationsprincip; NEDBRYDNING AF URINSTOF; LABORATORIEFORSØG MED FORBEHANDLING OG R/O; Enzymatisk behandling; Fysisk-kemisk behandling; Tilsætning af bakteriekulturer; Forbehandlig af gyllen; RO-laboratorieforsøg; Forsøg med forskellige typer af forbehandling; Supplerende RO-forsøg; MEMBRANFILTRERING AF GYLLE; Osmotiske tryk; Membranernes overflade; Rågylle og afgasset gylle; Forbedring af membranteknikken; Permeatets kvalitet; ØKONOMI VED GYLLEHÅNDTERING; Omkostningsanalyse; Kapitalbinding; Investeringsbehov ved RO-separation; Appendix : StaderapportLæs publikation