NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B12, 1991

Fluktuationer i grundvandets nitratindhold

31-01-1991Periodevis pumpning fra et reservoir, der er lagdelt m. h. t. nitrat, kan medføre store fluktuationer i nitratindholdet i nærliggende boringer. Sådanne fluktuationer bliver sæsonmæssige ved sæsonmæssig pumpning, som f. eks. markvanding. De ville ikke forekomme, hvis der ikke blev pumpet. Pumpefremkaldte fluktuationer i vandkvaliteten kan gøre moniteringsboringer uegnede til overvågning af grundvandskvaliteten.Læs publikation