Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 17, 1991

Fjernelse af kvælstof fra rejektvand

30-01-1991Rapporten beskriver forsøgene med et pilotanlæg på Mosede renseanlæg. Pilotanægget fjerner kvælstof fra rejektvand ved stripning af ammoniak i et tårn. Endvidere beskrives økonomien i forbindelse hermed.Læs publikation