NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B19, 1991

Field Investigations of Preferential Flow Behaviour

22-01-1991

I et tracerforsøg er makroporestrømning blevet eftervist på markskala. Et hurtigt gennembrud i et markdræn af vand og klorid tilført jordoverfladen blev taget som indikation på makroporestrømning. Yderligere dokumentation var en sidestrømning af kloridfrit infiltrationsvand forbi en jordprofil med højt kloridindhold og af klorid forbi en jordprofil med lavt kloridindhold. Betydningen for udvaskning af næringssalte og pesticider er diskuteret.

Læs publikation