Eutrofieringsmodeller for søer

15-01-1991I projektet er der foretaget en vurdering af miljøtilstanden i de danske søer og dens udvikling i de sidste 15-20 år. Derudover er der foretaget en test af forskellige modellers evne til at beskrive sammenhængene mellem næringsstofbelastning og næringsstofkoncentration og mellem næringsstofkoncentrationen og såvel den biologiske struktur som miljøtilstanden i danske søer. Endelig er indsvingningsforløbet for søerne efter belastningsreduktion vurderet.Læs publikation