NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A16, 1991

Den mikrobielle biomasses variation i jordbunden

16-01-1991Bygplanter på en lerblandet sandjord indeholdt en større mikrobiel biomasse i rodoverfladen end i den omgivende jord. Den mikrobielle biomasse uden for rødderne påvirkedes ikke af NO3-gødskning, men var antagelig begrænset af et lavt indhold af organisk substrat i jorden. Resultaterne tyder på, at nettoakkumulering af N i den mikrobielle biomasse er meget lille under planternes opvækst om foråret.Læs publikation