Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 30/1991

De grønne huse, AFAV I/S

01-01-1991Indsamlingsmetode; Affaldsmængder; Anlæg til forkompostering; Bygninger : tunnelhal, modtagehal, sigtehal; Maskiner : traktorer, kompostvendemaskine, sigte, containere; Kompostfilter; Ventilation og beluftning; Forkomposteringsprocessen; Eftermodning; Kompostkvalitet : næringsstofindhold, kompostdeklaration, tungmetalanalyser, modenhedsanalyser; Økonomi; Afsætning af kompostenLæs publikation