NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A10, 1991

DAISY - Soil Plant Atmosphere System Model

15-01-1991

DAISY er en dynamisk simuleringsmodel af jord-plantesystemet. Procesbeskrivelsen omfatter transformation og transport af vand, varme, kulstof og kvælstof i systemet. Modellen simulerer udbytte, kvælstofoptagelse og evapotranspiration for et antal landbrugsafgrøder samt mineralisering-immobilisering, nitrifikation, denitrifikation og kvælstofudvaskning fra rodzonen. Modellen kan simulere forskellige jordbrugssystemer. Modellen er valideret mod eksperimentelle data.

Læs publikation