NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A18, 1991

Atmosfærisk ammoniak og ammonium i Danmark

22-01-1991Ved hjælp af en atmosfærisk transportmodel er depositionen af summen af ammoniak og ammonium, NHx, beregnet for Danmark og tilgrænsende havområder. Den beregnede totale NHx-deposition til Danmarks landområder er 1400 kg N pr km2 , til Kattegat kun 500 kg N km2 om året. Ca. 75 % af den totale NHx- deposition til Danmark er forårsaget af danske kilder, mens tallet for Kattegat er ca. 53 %.Læs publikation