NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A15, 1991

Ammoniakfordampning fra bygplanter

16-01-1991Feltundersøgelser af ammoniakfordampning fra bygplanter igennem vækstsæsonerne 1989 og 1990 viser, at der sker en fordampning af ammoniak direkte fra bygplanters overjordiske dele. Det samlede tab var mellem 1/2 og 1 1/2kg NH3-N pr ha i hvert af de 2 år. Karakteristisk for begge forsøgsår var meget gunstige vækstbetingelser med en stor indlejring af kvælstof i kernerne, hvilket formentlig har reduceret ammoniakfordampningen.Læs publikation