NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B9, 1991

Afstrømning og transport til Rabis og Syv Bæk

22-01-1991Vandføring og stoftransport i vandløb og dræn er målt ved Rabis og Syv bæk, der afvander NPo-værkstedsområderne. Afstrømning og stoftransport er næsten uden årstidsvariationer ved Rabis bæk. Her består jorden af grovsand til stor dybde, og der er næsten udelukkende grundvandstilstrømning, mens der er store variationer ved Syv bæk, hvor jorden hovedsagelig består af moræneler, og ca. halvdelen af oplandet er drænet. Ved Syv bæk er størstedelen af vandløbsstrækningen normalt tør i sommerperioder.Læs publikation