Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 15, 1991

Økonomi ved rensning af industrispildevand i renseanlæg

13-02-1991Formålet med projektet har været at udarbejde et generelt teknisk og økonomisk grundlag for samarbejdet mellem industri og kommuner om en samlet betragtning for rensning af spildevand, så der sikres en økonomisk optimal opfyldelse af de stillede rensekrav.Læs publikation